Начало
Български пощи губят между 7 и 10 милиона лв. от услугата абонамент, за сметка на данъкоплатците
Националната асоциация на разпространителите на печатни издания (НАРПИ)* иска нов икономически модел на пазара на разпространение на печатни издания в България и отмяна на монопола на «Български пощи” ЕАД.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наказа “Български пощи” ЕАД с 50 000 лв. заради злоупотреба с монопол. Производството е образувано по жалба на един от членовете на НАРПИ - „Артефакт” ООД**. Основанието на жалбата е нарушаване на чл.18 и чл.30 от Закона за защита на конкуренцията. От НАРПИ обясняха, че “Български пощи” използва непазарен модел на ценообразуване като определя, поддържа и налага цени на разпространение на печатни произведения чрез предварителна продажба (абонамент) далеч по-ниски от пазарната себестойност на услугата. Цената на Български пощи ЕАД е формирана с планирана загуба, която може да се компенсира само от друг вид дейности, в това число и такива дотирани от държавата. Това води до убеждението, че всички ние като данъкоплатци доплащаме услуги, които всъщност не ползваме, в името на ниската цена на абонамента на Български пощи.

В решението си от 8 май 2008 г. КЗК потвърди, че в периода 2005 - 2007 г., “Български пощи” ЕАД е реализирала загуби от разпространението на печатни издания за абонати, а установените цени за услугата не са покривали разходите. По този начин компанията е принудила своите конкуренти като “Артефакт” ООД да търпят загуби и е допринесла за прекратяването на дейността на някои от тях.
От НАРПИ обявиха, че само от услугата абонамент, „Български пощи” губят между 7.6 и 10 милиона на година. Те поискаха промяна в метода на ценообразуването, която ще бъде в полза на „Български пощи” ЕАД, а не в тяхна вреда. Те се обосноваха с факта, че ако това продължи, състоянието на този пазарен сегмент се усложнява още повече. Частните фирми с абонаментна дейност все повече губят мотивация да присъстват в него. Неслучайно в периода 2000 – 2006 г. са налице случаи на фирми, които са били изтласкани от пазара на този вид услуга.

Проблемът съществува отдавна, но се е изострило през последните няколко години. От асоциацията на разпространителите НАРПИ се опитват многократно да разрешат проблема чрез разговори с ръководството на „Български пощи”. Три са основните причини според представителите на асоциацията до момента да не са предприети конкретни действия:
  • Абонаментът не е приоритетна дейност за Български пощи. Заема едва 2-3% от приходите им, а това прави сумата, която дават за крос-субсидиране на загубите от тази им дейност незабележима за висшето ръководство.
  • Незаинтересованост. Работи се според завареното положение и като във всяка тромава държавна структура никой не обича промените, а и никой не се интересува дали се печели или се губи.
  • Вътрешни противодействия. Възможно в “Български пощи” ЕАД да има хора, които не желаят промяна и манипулативно реализират протекция върху старата система на работа. Това могат да са конкретни личности, които имат тежест във взимането на решенията по този въпрос.

Представителите на НАРПИ предлагат възнаграждението за абонамент да се раздели на две части - цена за доставка до адрес на всяка една бройка, зависеща от теглото на изданието; и процентно комисионно възнаграждение за търговските усилия за привличане на абонати. По тази система се работи отдавна в Европа.


* Национална асоциация на разпространителите на печатни издания /НАРПИ/ е юридическо лице с нестопанска цел. В асоциацията членуват 15 фирми, две от които с национално покритие.

** Фирма “Артефакт” ЕТ е създадена през 1992г., като от 1995г. става дружество с ограничена отговорност, и е съучредител на НАРПИ с основна дейност абонамент и куриерски услуги.