Начало Клиенти и партньори
Клиенти и партньори ПДФ Печат Е-мейл

Клиенти:


Клиенти на фирмата са множество банки, фондации, библиотеки, посолства, частни и държавни фирми и институции. Фирмата има над 6 000 клиента само в София.

Партньори:

Индустриални обединения. "Артефакт" ООД е съучредител на:

  • НАРПИ (Национална асоциация на разпространителите по абонамент)
  • АБКО (Асоциация на Българските куриерски оператори)
  • ОБТБ (Одит бюро по тиражите – България)
  • БАЕТ (Българска асоциация за електронна търговия)


Управителят Станко Йорданов е член на ръководните органи на първите три от тях. “Артефакт” ООД е член на НАРПИ и ОБТБ - основно предимство в организирането на кампании от национално ниво.
През 1996 с централното участие на “Артефакт”ООД бе организирана първата у нас обединена абонаментна кампания на частни разпространители. Това положи основите на създаването на национална мрежа за куриерски доставки и абонамент на печатни издания под ръководството на фирмата. Положи условията за обединение на разпространителския бизнес.


Работим с над 600 издатели, дистрибутори и разпространители. Осъществяваме контакти с ключови международни партньори в областта на издателската дейност, периодиката, директния маркетинг и разпространението на периодика.