Начало Дейности
Дейности ПДФ Печат Е-мейл
Направления/Търговски марки:
  • Абонаменти за периодични издания
  • Куриерски услуги чрез Via Post - запазена марка на “Артефакт” ООД
  • Услуги към издатели
  • Свободна продажба
  • Интернет търговия – фирмата притежава най-големият интернет магазин за абонаменти http://www.abonamenti.com/
Основната дейност на фирмата е разпространение на вестници и списания по абонамент. Пазарният дял на фирмата е около 15%, на второ място след "Български пощи" ЕООД. В градовете, в които фирмата е изградила клонова мрежа пазарният и дял надхвърля 30% и е на първо място сред конкурентите си. Фирмата не е просто търговец на периодика, а фирма от сферата на услугите. Продуктът, който създава е “доставка на информация” - и то възможно най-добрата. Ние печелим със специалното качество на услугата. Обслужваме не само крайни клиенти, но и издатели за тяхното обслужване на абонатите им.
Хит в дейността ни напоследък е “директният маркетинг” и по-специално Direct Mail – директната реклама с персонални писма. “Артeфакт” е партньор на редица издатели на каталози за каталожна търговия, рекламни агенции, издатели и търговци на дребно, които изпращат и изработват своите мейл пакети с помощта на “Артефакт”. Фирмата вижда своето бъдеще в сферата на световното частно пощенско движение, като един от лидерите и новаторите на българския пазар на комуникационни услуги.

Не на последно място разработваме мрежа за свободна продажба на периодични издания, като стремежът е да се доближим до европейските и западни стандарти, черпейки от натрупания опит. Нашата цел в тази насока е да достигнем до клиентите посредством съществуващите и новооткриващи се хипермаркети и вериги от магазини.
Развиваме проекти, свързани с издателския маркетинг, директния маркетинг, писмените медии и частното пощенско движение.

Продукти и Събития:
  • Печатни каталози – самостоятелен продукт на“Артефакт” ООД. Съдържа пълната информация за българската и чужда периодика. Издава се всяка година.
  • Бюлетини – клиентско периодично издание с актуална информация за новостите на пазара и всичко, което касае интересите на абонатите.
  • Съдействие при развитието на международния книгообмен.