Начало За нас в медиите КЗК санкционира "Български пощи" ЕАД с 50 000 лв.
КЗК санкционира "Български пощи" ЕАД с 50 000 лв. Печат Е-мейл

13.05.2008, IDG.bg

Пощите нарушили забраната за злоупотреба с монополно или господстващо
положение в частта й за "пряко или косвено налагане на цени за покупка или
продажба или други нелоялни търговски условия" в периода 2005-2007 г. работила на
загуба от разпространението на печатни издания за абонати.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция, в размер
на 50 000 лв., на “Български пощи” ЕАД, за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 от
ЗЗК - т.е. забраната за злоупотреба с монополно или господстващо положение в
частта й за "пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други
нелоялни търговски условия" и постанови прекратяване на нарушението.
Производството е образувано по молба на “Артефакт” ООД, гр. София. Дружеството
разпространява печатни издания чрез абонамент и извършва куриерски услуги.
“Български пощи” ЕАД притежава господстващо положение на този пазар.
Комисията установи, че в периода 2005-2007 г., “Български пощи” ЕАД е реализирала
загуби от разпространението на печатни издания за абонати, а установените цени...

http://news.idg.bg/?call=USE~newsmsg;&msgid=39255&t=idgbg