Санкционираха "Български пощи" ЕАД с 50 хил.лв Печат

13.05.2008,BG-News.org

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция, в размер на 50
000 лв., на "Български пощи" ЕАД.Производството е образувано по молба на
"Артефакт" ООД, гр. София. Дружеството разпространява печатни издания чрез
абонамент и извършва куриерски услуги. "Български пощи" ЕАД притежава
господстващо положение на този пазар.Комисията установи, че в периода 2005-2007 г.

http://www.bg-news.org/news109379_5