Начало За нас в медиите КЗК наложи имуществена санкция в размер на 50 хил. лв. на "Български пощи" ЕАД
КЗК наложи имуществена санкция в размер на 50 хил. лв. на "Български пощи" ЕАД Печат Е-мейл

13.05.2008,econ.bg

Комисията за защита на конкуренцията е наложила имуществена санкция, в размер
на 50 000 лв., на “Български пощи” ЕАД, за извършено нарушение по чл. 18, т.1 от
ЗЗК. В последствие комисията е постановила прекратяване на нарушението.
Производството е образувано по молба на “Артефакт” ООД, гр. София. Дружеството
се занимава с разпространение на печатни издания чрез абонамент и извършване на
куриерски услуги. “Български пощи” ЕАД притежава господстващо положение на този
пазар.
Комисията е установила, че, в периода 2005-2007 г., “Български пощи” ЕАД е
реализирала загуби от разпространението на печатни издания за абонати, а
установените цени за услугата не са покривали разходите. По този начин компанията
е принудила своите конкуренти да търпят загуби и допринесла за прекратяването на
дейността на някои от тях.
КЗК счита, че действията на ответното предприятие представляват злоупотреба с
господстващо положение и противоречат на правилата лоялната конкуренция,
съобщават от комисията.

http://econ.bg/news/article141090.html