Начало За нас в медиите КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение
КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение Печат Е-мейл

13.05.2008,shum.bg

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция, в размер на 50
000 лв., на “Български пощи” ЕАД, за извършено нарушение по чл. 18, т.1 от ЗЗК. КЗК
постанови прекратяване на нарушението.
Производството е образувано по молба на “Артефакт” ООД, гр. София. Дружеството
разпространява печатни издания чрез абонамент и извършва куриерски услуги.
“Български пощи” ЕАД притежава господстващо положение на този пазар. Комисията
установи, че, в периода 2005-2007 г., “Български пощи” ЕАД е реализирала загуби от
разпространението на печатни издания за абонати, а установените цени за услугата
не са покривали разходите. По този начин компанията е принудила своите
конкуренти да търпят загуби и допринесла за прекратяването на дейността на някои
от тях.КЗК счита, че действията на ответното предприятие представляват
злоупотреба с господстващо положение и противоречат на правилата лоялната
конкуренция.

http://shum.bg//index.php?item=19048