Начало За нас в медиите КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение
КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв. за злоупотреба с господстващо положение Печат Е-мейл

13.05.2008, today.bg

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция, в размер на 50
000 лв., на “Български пощи” ЕАД, за извършено нарушение по чл. 18, т.1 от ЗЗК. КЗК
постанови прекратяване на нарушението.
Производството е образувано по молба на “Артефакт” ООД, гр. София.
Дружеството разпространява печатни издания чрез абонамент и извършва куриерски
услуги. “Български пощи” ЕАД притежава господстващо положение на този пазар.
Комисията установи, че, в периода 2005-2007 г., “Български пощи” ЕАД е
реализирала загуби от разпространението на печатни издания за абонати, а
установените цени за услугата не са покривали разходите.
По този начин компанията е принудила своите конкуренти да търпят загуби и
допринесла за прекратяването на дейността на някои от тях.КЗК счита, че действията
на ответното предприятие представляват злоупотреба с господстващо положение и
противоречат на правилата лоялната конкуренция.

http://today.bg/news/26710.html