Начало За нас в медиите КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв.
КЗК санкционира "Български пощи" с 50 000 лв. Печат Е-мейл

13.05.2008, investor.bg

Компанията злоупотребявала с господстващо положение
Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция, в размер на 50
000 лв., на “Български пощи” ЕАД.
КЗК постанови прекратяване на нарушението.
Производството е образувано по молба на “Артефакт” ООД, гр. София. Дружеството
разпространява печатни издания чрез абонамент и извършва куриерски услуги.
“Български пощи” ЕАД притежава господстващо положение на този пазар.
Комисията установи, че, в периода 2005-2007 г., “Български пощи” ЕАД е
реализирала загуби от разпространението на печатни издания за абонати, а
установените цени за услугата не са покривали разходите. По този начин компанията
е принудила своите конкуренти да търпят загуби и допринесла за прекратяването на
дейността на някои от тях.
КЗК счита, че действията на ответното предприятие представляват злоупотреба с
господстващо положение и противоречат на правилата лоялната конкуренция.

http://insurance.bg/news/?cat=news&cat_id=1&sn_id=64957